InShot - chỉnh sửa video

InShot - chỉnh sửa video

3.7

rating

InShot Video Editor
Tải về

Chia sẻ tới:

Description

InShot - Trình chỉnh sửa video mạnh mẽ và ứng dụng chỉnh sửa ảnh! Handy, toàn diện và Fun!
InShot - ứng dụng làm video chuyên nghiệp, cắt video, ghép video, chèn nhạc vào video! Trình chỉnh sửa video ghép nhạc dễ sử dụng, giúp bạn làm video dễ dàng cho Tik Tok, YouTube, Instagram, v.v.
Các tính năng mới
Hiệu ứng chuyển tiếp video: 55 hiệu ứng chuyển tiếp video được hỗ trợ, làm cho video của bạn trở nên điện ảnh hơn.
Hỗ trợ tốc độ cao hơn: Phạm vi tốc độ là từ 0,2x đến 100x.
Trích xuất âm thanh từ video: Nếu bạn có một video yêu thích và muốn tạo video của riêng mình với âm nhạc đó, bây giờ nó đã được hỗ trợ!
 Vật liệu mới: âm nhạc mới, hình dán dễ thương mới...
Giới thiệu chức năng:

Screen shots

InShot - chỉnh sửa video
InShot - chỉnh sửa video
InShot - chỉnh sửa video
InShot - chỉnh sửa video

Information

trò chơi hàng đầu