SAKURA School Simulator

SAKURA School Simulator

4.5

rating

Garusoft Development Inc.
ดาวน์โหลด

share to:

Description

เกมนี้ไม่รองรับภาษาไทย
ฉันขอโทษ
เกมนี้ต้องการ RAM 2GB หรือมากกว่า
คุณต้องมีพื้นที่ว่าง RAM เพียงพอ (ตัวอย่างเช่นหากคุณเริ่มแอป SNS จำนวนมากคุณจะไม่สามารถเล่นเกมได้
หากคุณมี RAM ไม่เพียงพอเกมจะฆ่า
เกมนี้เป็นเกมจำลองสถานการณ์มัธยมปลายในญี่ปุ่น
บุคคลและรายการที่ไม่สมจริงปรากฏขึ้น
เราโต้ตอบกับนักเรียนและผู้อยู่อาศัยขับรถยนต์เอาชนะยากูซ่าและเล่น
อาวุธอยู่ใน "สำนักงานยากูซ่า Yakuza office" ("MENU"-"Area Move"-"Yakuza office Himawari")
SELECT COSTUME: เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือเปลี่ยนทรงผม

Screen shots

SAKURA School Simulator
SAKURA School Simulator
SAKURA School Simulator
SAKURA School Simulator

Information

เกมชั้นนำ