TNMaker - Chấm Trắc Nghiệm

TNMaker - Chấm Trắc Nghiệm

4.4

rating

TN Team
Tải về

Chia sẻ tới:

Description

Chức năng:
+ TNMaker sẽ rất hữu ích cho giáo viên chấm trắc nghiệm thay vì dùng tay hoặc dùng máy quét chuyên dụng.

Screen shots

TNMaker - Chấm Trắc Nghiệm
TNMaker - Chấm Trắc Nghiệm
TNMaker - Chấm Trắc Nghiệm
TNMaker - Chấm Trắc Nghiệm

Information

Trò chơi tương tự TNMaker - Chấm Trắc Nghiệm

trò chơi hàng đầu