phá gạch nhiệm vụ

phá gạch nhiệm vụ

4.5

rating

mobirix
Tải về

Chia sẻ tới:

Description

Cách chơi
- quả bóng bay đến bất cứ nơi nào bạn chạm vào.
- Xoá các giai đoạn bằng cách loại bỏ gạch trên bảng.

Screen shots

phá gạch nhiệm vụ
phá gạch nhiệm vụ
phá gạch nhiệm vụ
phá gạch nhiệm vụ

Information

trò chơi hàng đầu