Hoàng Thượng Cát Tường

Hoàng Thượng Cát Tường

3.8

rating

sealvn
Tải về

Chia sẻ tới:

Description

"Hoàng Thượng Cát Tường" là một tựa game đề tài cung đấu, lấy góc nhìn của một quan lão gia xây dựng, từ cưới thê nạp thiếp đến sinh con, kết thông giao, chiêu hiền nạp sĩ, đến xử lý chính vụ, kinh doanh quan lý, phong tước phong vương. Tất cả đều được thể hiện trong game.

Screen shots

Hoàng Thượng Cát Tường
Hoàng Thượng Cát Tường
Hoàng Thượng Cát Tường
Hoàng Thượng Cát Tường

Information

Trò chơi tương tự xxx

trò chơi hàng đầu