Facebook Lite

Facebook Lite

4.3

rating

Facebook
Tải về

Chia sẻ tới:

Description

Facebook Lite:
Cài đặt nhanh – ứng dụng có kích thước nhỏ hơn, vì vậy, tải xuống nhanh và sử dụng ít dung lượng bộ nhớ hơn.

Screen shots

Facebook Lite
Facebook Lite
Facebook Lite
Facebook Lite

Information

trò chơi hàng đầu