Sự nổi dậy của các vị vua (Rise of the Kings)

Sự nổi dậy của các vị vua (Rise of the Kings)

4,3.

rating

ONEMT Ltd
Tải về

share to:

Description

Phiên bản anh hùng hoàn toàn mới sắp đến, các vương quốc trong Rise of the Kings luôn trong tình trạng chiến đấu không ngừng nghỉ, người dân bị chiến tranh giày xéo, vào thời khắc này, trên thế giới xuất hiện 1 nhóm anh hùng cứu thế. Họ tài năng, mạnh mẽ và có khả năng thay đổi tình thế trên chiến trường; hoặc họ cũng có thể giúp bạn xây dựng thiết kế các tòa nhà, xây dựng đế chế. Lựa chọn thuộc về anh hùng của bạn, trong phiên bản này các vương quốc trong Rise of the Kings sẽ tập hợp được lực lượng mạnh mẽ hơn nữa.

Screen shots

Sự nổi dậy của các vị vua (Rise of the Kings)
Sự nổi dậy của các vị vua (Rise of the Kings)
Sự nổi dậy của các vị vua (Rise of the Kings)
Sự nổi dậy của các vị vua (Rise of the Kings)

Information

Similar Games

trò chơi hàng đầu