SHub Classroom Hỏi đáp, chấm điểm bài tập

SHub Classroom Hỏi đáp, chấm điểm bài tập

3.6

rating

Nguyễn Đăng An
Tải về

Chia sẻ tới:

Description

Với SHub Classroom, giáo viên có thể xây dựng kho tài nguyên học tập trực tuyến, áp dụng vào việc giảng dạy: Bài giảng, tài liệu đọc thêm, bài tập, kiểm tra và nhiều tiện ích hơn thế nữa.
LƯU TRỮ HỌC LIỆU KHÔNG GIỚI HẠN: Các học liệu số như: Bài giảng, tài liệu, bài tập, kiểm tra... sẽ được lưu trữ theo từng chương và bài cụ thể. Chúng tôi xây dựng cho bạn một nơi tuyệt vời để lưu trữ tài nguyên và tái sử dụng chúng cho nhiều lớp học khác nhau.
CÔNG CỤ KHAI THÁC HỌC LIỆU HIỆU QUẢ: Bên cạnh việc lưu trữ, SHub Classroom còn cung cấp một bộ công cụ khai thác cho từng loại học liệu khác nhau. Công cụ kiểm tra trực tuyến, thống kê kết quả, bảng điểm chi tiết, công cụ xem bài giảng, xem tài liệu, chia sẻ tài nguyên...
CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ TIỆN ÍCH CHO LỚP HỌC: Lớp học là nơi học liệu được sử dụng cho học sinh, sinh viên hay học viên của bạn. SHub Classroom hỗ trợ các tính năng tiện lợi giúp giáo viên quản lý lớp học tối ưu như: Tạo thông báo, theo dõi hoạt động của lớp, tương tác với học sinh...

Screen shots

SHub Classroom Hỏi đáp, chấm điểm bài tập
SHub Classroom Hỏi đáp, chấm điểm bài tập
SHub Classroom Hỏi đáp, chấm điểm bài tập
SHub Classroom Hỏi đáp, chấm điểm bài tập

Information

trò chơi hàng đầu