NU More+

NU More+

3.0

rating

Naresuan University
ดาวน์โหลด

share to:

Description

NU More+ โมบายแอปพลิเคชันสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาและการรับรู้ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยนเรศวรผ่าน NU More+ ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย อาทิ บัตรนิสิตอิเลคทรอนิกส์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผลการศึกษา ตารางเรียน เป็นต้น

Screen shots

NU More+
NU More+
NU More+
NU More+

Information

เกมชั้นนำ