ชิม ช้อป ใช้ เฟส 2 – แนะนำวิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์

ชิม ช้อป ใช้ เฟส 2 – แนะนำวิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์

4.4

rating

Artistz
ดาวน์โหลด

share to:

Description

ชิม ช้อป ใช้ เฟส 2” จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเพิ่มจำนวน 3 ล้านคน ซึ่งนอกจากจะได้รับวงเงินสนับสนุน 1,000 บาท สำหรับการใช้จ่ายผ่าน G-Wallet 1 และเงินชดเชยร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท จากเงินของประชาชนเองผ่าน G-Wallet 2 (เงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท) เช่นเดียวกับ “ชิม ช้อป ใช้” เดิมแล้วยังจะได้รับสิทธิ์เงินชดเชยร้อยละ 20 ของยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,000 บาท)

Screen shots

ชิม ช้อป ใช้ เฟส 2 – แนะนำวิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์
ชิม ช้อป ใช้ เฟส 2 – แนะนำวิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์
ชิม ช้อป ใช้ เฟส 2 – แนะนำวิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์
ชิม ช้อป ใช้ เฟส 2 – แนะนำวิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์

Information

เกมชั้นนำ